Tag Archives: روح الله

طرح ارتحال حضرت امام خمینی

برای دریافت در ابعاد اصلی کلیک کنید «به کجا می برم امشب دل بارانی را غم آن مردتر از مرد جمارانی را» غم توبرده قرار از دل ما می دانی؟ که فراقت زده آتش دل طوفانی را توکه رفتی گل وگل زار و دمن پژمردند مپسند این همه زاری و …

Read More »