محرم 1400

پوستر روز اول محرم امام حسین

ای عشق بی تکرارم زندگی و دار و ندارم قسم به حقّ سه ساله ات خیلی خیلی دوست دارم من هر چی دروغ بگم این حرفم حقیقته عشقم به امام حسین عین واقعیته میخونم با همه ی سینه زنها احب الله من احب حسینا احب الله من احب حسینا… هر …

Read More »