امام باقر (ع)

پوستر شهادت حضرت امام محمدباقر علیه السلام

پنجمین کوکب هل أتایی باقر علم آلِ عبایی یابن زهرا… دین ز عِلم تو پاینده باشد از احادیثِ تو زنده باشد یابن زهرا… هر کلامت پیام حسینی یادگار قیام حسینی یابن زهرا… اشکم از دیده بهرت روان است که مزار تو بی سایبان است یابن زهرا… داده ای جان تو …

Read More »

پوستر ولادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام

تا که ذهنم از مدینه مشهدی دیگر بسازد بهتر است این شهر را از هر کجا بهتر بسازد مثل فتح مکه در تغییر این بار مدینه طرح را احمد بیارد شهر را حیدر بسازد ازحسن دارالکرم محراب را با نام سجاد بین صحن باقر و صادق دو تا منبر بسازد …

Read More »